רחבעם זאבי גנדי
logo memshala icon

משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל
ספרים בעריכת גנדי

ספרים בעריכת גנדי

דפי אלעזר : 70 שנה ל"הגנה"

עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור בהוצאת יד דוד אלעזר, בשנת 1991,

05 ינואר,2015

יפו בראי ימים

עורך: רחבעם זאבי,
בשנת 1985,

05 ינואר,2015

ישראל - עם וארץ - שנתון מוזיאון ארץ ישראל

ספר ב-ג : (21-20) 1985-6
עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, בשנת 1985,

05 ינואר,2015

ישראל - עם וארץ- שנתון מוזיאון ארץ ישראל

ספר א (19), 1983
עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור ע"י הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, בשנת 1983,
נושאי השנתון הם מתחומי הפעילות של המוזיאון: ארכיאולוגיה, מחקרים, פרהיסטוריה, בוטניקה, חקלאות ותעשיות עתיקות, ערבים, פולקלור ואתנוגרפיה, אדם ועמלו. הספר מלווה בתמונות, מפות ושרטוטים.

05 ינואר,2015

ישראל עם וארץ - שנתון מוזיאון ארץ ישראל

ספר ד' (22) 1986-7
עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור בהוצאת מוזיאון ארץ ישראל, בשנת 1988,
הספר כולל 24 מאמרים וכן סקירת פעולות המוזיאון בשנת תשמ''ו. נושאי השנתון הם מתחומי הפעילות של המוזיאון: ארכיאולוגיה, מחקרים, פרהיסטוריה, בוטניקה, חקלאות ותעשיות עתיקות, ערבים, פולקלור ואתנוגרפיה, אדם ועמלו. הספר מלווה בתמונות, מפות ושרטוטים

05 ינואר,2015

ישראל-עם וארץ : שנתון מוזיאון הארץ, ספר ב-ג -(21-20) תשמ"ה-תשמ"ו

רחבעם זאבי
יצא לאור ע"י הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, בשנת 1986,

05 ינואר,2015