משרד ראש הממשלה המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל ספרים בעריכת גנדי
רחבעם זאבי גנדי
logo memshala icon

משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל
ספרים בעריכת גנדי

ספרים בעריכת גנדי

דפי אלעזר : 70 שנה ל"הגנה"

עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור בהוצאת יד דוד אלעזר, בשנת 1991,

05 ינואר,2015

יפו בראי ימים

עורך: רחבעם זאבי,
בשנת 1985,

05 ינואר,2015

ישראל - עם וארץ - שנתון מוזיאון ארץ ישראל

ספר ב-ג : (21-20) 1985-6
עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, בשנת 1985,

05 ינואר,2015

ישראל - עם וארץ- שנתון מוזיאון ארץ ישראל

ספר א (19), 1983
עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור ע"י הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, בשנת 1983,
נושאי השנתון הם מתחומי הפעילות של המוזיאון: ארכיאולוגיה, מחקרים, פרהיסטוריה, בוטניקה, חקלאות ותעשיות עתיקות, ערבים, פולקלור ואתנוגרפיה, אדם ועמלו. הספר מלווה בתמונות, מפות ושרטוטים.

05 ינואר,2015

ישראל עם וארץ - שנתון מוזיאון ארץ ישראל

ספר ד' (22) 1986-7
עורך: רחבעם זאבי
יצא לאור בהוצאת מוזיאון ארץ ישראל, בשנת 1988,
הספר כולל 24 מאמרים וכן סקירת פעולות המוזיאון בשנת תשמ''ו. נושאי השנתון הם מתחומי הפעילות של המוזיאון: ארכיאולוגיה, מחקרים, פרהיסטוריה, בוטניקה, חקלאות ותעשיות עתיקות, ערבים, פולקלור ואתנוגרפיה, אדם ועמלו. הספר מלווה בתמונות, מפות ושרטוטים

05 ינואר,2015

ישראל-עם וארץ : שנתון מוזיאון הארץ, ספר ב-ג -(21-20) תשמ"ה-תשמ"ו

רחבעם זאבי
יצא לאור ע"י הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, בשנת 1986,

05 ינואר,2015