רחבעם זאבי גנדי
logo memshala icon

משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל

משנה פוליטית

במסגרת פעילות הפוליטית גנדי ביטא את האידאולוגיה המדינית בעשרות נאומים ומאמרים שכתב והשמיע בקולו הנוקב ולשונו השנונה.

לכנסת ישראל מלאו בימים אלה 37 שנים, ולכאורה היה צריך מועד כזה להיות יום חג לעם היושב בציון. בית-הנבחרים שלנו - הכנסת - הוא הסמל והתוכן של הדמוקרטיה, הוא הקדקוד במשולש של שלוש הרשויות. ובכל זאת, אין העם חוגג את היום הזה. הציבור איננו מתפעל מנבחריו. תורמות לכך המפלגות ותורמים לכך חברי-הכנסת בהתנהגותם וברמתם.

לכנסת ישראל מלאו בימים אלה 37 שנים, ולכאורה היה צריך מועד כזה להיות יום חג לעם היושב בציון. בית-הנבחרים שלנו - הכנסת - הוא הסמל והתוכן של הדמוקרטיה, הוא הקדקוד במשולש של שלוש הרשויות. ובכל זאת, אין העם חוגג את היום הזה. הציבור איננו מתפעל מנבחריו. תורמות לכך המפלגות ותורמים לכך חברי-הכנסת בהתנהגותם וברמתם. עם התפתחות התקשורת האלקטרונית, זכינו לראות יותר ויותר דיווחים מאולם הכנסת - כיסאות ריקים, צעקות וחרפות, ניצול לרעה של זכות החסינות, וכיו"ב.
איננו יכולים להיות אדישים למתחולל שם. לא רק שחברי-הכנסת מתנהגים כחברים במועדון סגור, עושים זאת על חשבוננו, וקובעים בעצמם לעצמם את תנאי עבודתם. הרי הם פוגעים בחינוך לדמוקרטיה ואינם ממלאים את חובתם ביצירת ספר החוקים. חשוב שתהיה לנו כנסת טובה, כמו שחשוב שתהיה ממשלה טובה, בתי-משפט טובים, צבא טוב, משטרה טובה, אקדמיה למדעים טובה, מערכת חינוך טובה. ואולי כנסת טובה חשובה יותר מכל אלה ומבטיחה את כל אלה. איננו יכולים להשאיר זאת רק לטיפולו הנאמן של יוה"ר הנמרץ של הכנסת.
כדי שתהיה לנו כנסת טובה צריך לבדוק את אושיותיה מהמסד עד לטפחות. אם תיעשה בדיקה כזאת, הרינו מציע לבחון גם את ההצעות הבאות:
§ מספר חברי-הכנסת יופחת ויעמוד על 60 חברים בלבד! לחילופין - 71 חברים, כמספר חברי הסנהדרין. תהיה בכך דוגמא לחיסכון מצד נבחרי העם.
§ תבוטלנה כל הזכויות המיוחדות לחברי-הכנסת בתחום הבריאות, התקשורת וכו'. הביטול יהיה רטרואקטיבי ויחול גם על חברי-כנסת בעבר.
§ חסיון חברי-הכנסת יצומצם ויועמד על ההיקף והפרטים המוצדקים בלבד.
§ ייאסר על ח"כים לעשות עבודה נוספת לעבודתם בכנסת, פרט לעבודה ספרותית, או עבודה מחקרית, או פעילות פוליטית.
§ כחבר-כנסת יוכל להיבחר רק מי ששירת שירות-חובה בצה"ל, פרט לבני מיעוטים, או כאלה שעלו לישראל לאחר גיל השירות הצבאי, או כאלה ששוחררו מהשירות מטעמי בריאות.
§ חבר-כנסת לא יוכל להיבחר לכנסת ליותר משתי קדנציות רצופות. לאחר הפסקה הוא יוכל לשוב ולהיבחר.
§ לא ייבחר לכנסת אזרח עם עבר פלילי או שהיה קלון בשירותו הצבאי.
§ חבר-כנסת חייב לעבור השתלמות ובחינות בשפה העברית. באם הוא לא יעבור אותן תוך שנה מהיבחרו - יביא הדבר להתפטרותו מהכנסת.

ידיעות אחרונות, 3.2.86