רחבעם זאבי גנדי
logo memshala icon

משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל

משנה פוליטית

במסגרת פעילות הפוליטית גנדי ביטא את האידאולוגיה המדינית בעשרות נאומים ומאמרים שכתב והשמיע בקולו הנוקב ולשונו השנונה.

ישראל בלי ההר הוא - לא ישראל
בית מורשת אצ"ג (לזכרו של המשורר הדגול אורי צבי גרינברג) קיים ערב לעיון ולמקרא בשירתו של המשורר. בערב הזה השתתפו גם רבים מחוגי השמאל, שבאו לקרוא את שיריו, והיה בכך משום הסרת החרם הפוליטי על א"צ גרינברג מצד המימסד השמאלני שליווה אותו כל חייו.

ישראל בלי ההר הוא - לא ישראל
בית מורשת אצ"ג (לזכרו של המשורר הדגול אורי צבי גרינברג) קיים ערב לעיון ולמקרא בשירתו של המשורר. בערב הזה השתתפו גם רבים מחוגי השמאל, שבאו לקרוא את שיריו, והיה בכך משום הסרת החרם הפוליטי על א"צ גרינברג מצד המימסד השמאלני שליווה אותו כל חייו. אנשי ציבור, משוררים ואנשי אקדמיה עלו אחד אחרי השני וקראו משיריו וכן הסבירו את השיר או אמרו דברים על המשורר.
כאשר נקראתי לבמה אמרתי את הדברים הבאים:
ראשית, אני מבקש לספר לכם כיצד אני הגעתי לאורי צבי גרינברג. בנעורי שמעתי את חבריו של אבא, מיוצאי גדוד העבודה, קוראים לו בשם גרינברג. שאלתי אותו לפשר הדבר והוא סיפר לי כי הצליח לעלות לארץ בתעודות ממוחזרות של אחד בשם גרינברג וכך הכירוהו חבריו לגדוד העבודה.
השם גרינברג משך את תשומת לבי וכאשר פגשתי שיר הנושא שם זה - קראתיו, ושבתי וקראתיו. אבא, שהיה מפא"יניק מושבע לא אהב שאני קורא את שירי גרינברג והיפנה אותי למשוררים אחרים, אבל אני התאהבתי באורי צבי גרינברג, אולי בשל הקטרוג, אולי בשל האמונה, אולי בשל החידות בעברית, אולי בשל רעיונותיו. כשהייתי צריך ליטול שם מושאל במחתרת, בשרותי בפלמ"ח, אימצתי את השם "נמרוד גרינברג".
בימי קדם היו אנשים כמו אצ"ג נקראים נביאים, ואת אשר אמרו כללו בספר הספרים. גם הנביאים של אז הוקעו או לא הובנו. קריאה בכתביו של אצ"ג כמוה כקריאה בכתבי הקודש.
בחרתי לקרוא את שירו: "ישראל בלי ההר":
ישראל בלי ההר
לא תהיו באילת ומטה דגלכם בים סוף
שם - קנה סוף.
בגדתם בהרכם העליון מכל הר בעולם
הקדוש מכל הר בעולם.
ולא תשבו במושב לאומים באין זה הר ההר
משען לגבכם בעולם.
במושב לאומים ישב זה שמשען לו הרכם.
בסוד הוד חופף זה ההר ובסוד און הטמון בו
חייתם בנכר
וידעו משנאים כי אתם בני ההר העליון.
ומזמורי מלככם שגורים בפיהם
ביום אבל למות או ביום הכתרה למלכם...
בלי זה ההוד, מה ביקום ערככם? -:
טלו צפון מן עולם והיה - משולש.
טלו מזרח מן עולם והיה - לא עולם.
ישראל בלי ההר הוא - לא ישראל.
מיותר להסביר מדוע בחרתי בשיר הזה ומדוע אני מזדהה איתו ובמסר המדיני שלו ובאזהרה הנשמעת בו. אם אורי צבי היה איתנו היום הוא אולי היה מסיים את שירו זה בהתייחסות לכוונה של פינוי המאחזים בשורות הבאות, שבוודאי היו נכתבות בכישרון רב יותר מאשר כתבתי אני:
טלו את הר ברכה - והשומרון איננו.
טלו את חוות מעון - וארץ יהודה כלא היתה.
ארץ-ישראל בלי הגבעות - איננה מכורה ומולדת.

מולדת (135), כסלו תש"ס, 11/1999