רחבעם זאבי גנדי
logo memshala icon

משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל

הספדים מפי אישי ציבור

בתאריך ל' בתשרי התשס"ב, בהיותו שר בממשלת ישראל, נרצח רחבעם זאבי בידי 3 מתנקשים פלסטינים. אלפי אנשים מכל שכבות העם באו לחלוק לו כבוד אחרון.

רחבעם זאבי גנדי , בדומה לאברהם אבינו המתגלה לנו בפרשת השבוע פרשת "לך לך", הולך לארצו ומולדתו. רחבעם זאבי גנדי מורי ורבי , כפי שזה עתה אמר השר כהן מפרקי אבות, "כל הלומד מחברו אות אחת" ראוי שיקרא לו מורי ורבי . מורי ורבי להגנת המולדת, מורי ורבי להכרת ואהבת הארץ , מורי ורבי להתיישבות , מורי ורבי לכבד כל אדם , להעלות את ערך הרעות למעלות שלא הכרנו, ולא רק לדרוש אלא גם לעשות

היו"ר דליה איציק:
תודה לך, אדוני השר. חבר הכנסת אורי אריאל.

אורי אריאל( האיחוד הלאומי – מפד"ל)

אדוני הנשיא, גבירתי היושבת בראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת ,יעל וכל שבט גנדי לדורותיו , רחבעם זאבי גנדי , בדומה לאברהם אבינו המתגלה לנו בפרשת השבוע פרשת "לך לך", הולך לארצו ומולדתו. רחבעם זאבי גנדי מורי ורבי , כפי שזה עתה אמר השר כהן מפרקי אבות, "כל הלומד מחברו אות אחת" ראוי שיקרא לו מורי ורבי . מורי ורבי להגנת המולדת, מורי ורבי להכרת ואהבת הארץ , מורי ורבי להתיישבות , מורי ורבי לכבד כל אדם , להעלות את ערך הרעות למעלות שלא הכרנו, ולא רק לדרוש אלא גם לעשות: מורי ורבי למלחמה בטרור , מורי ורבי לרוב יהודי לעלייה לארץ ישראל , מורי ורבי , אדוני ראש הממשלה, לירושלים , שנאמר ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, שעושה את כל ישראל חברים ולא ,חס וחלילה, דברים אחרים.

בכרטיס החבר של "מולדת " מפלגת "מולדת" כתוב: ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל . כך הוא קבע כשהקים את מפלגת "מולדת" למען המולדת.
כל אלה מורי ורבותי אדוני הנשיא , אמרתי בגוף ראשון כי לצערי אני פה בבית הזה , אחרי הירצחו, כך התגלגלו הדברים אשר שמעתי בבוקרו של יום, שמורי ורבי לפני זה , ודאי לאחר מכן , הלך לעולמו על ידי טרוריסטים. אבל , העיקר שדברים אלה ונוספים יהיו בעיקר נחלת הכלל, נחלת העם היושב בארצו , ואלה שעדיין לא זכו.

אכן , יש דברים שכל הציבור בארץ חשוב שילמד ממנו , ואף יגשים אותם. איש הספרא והסיפא – אסיים כמנהגו : "אדוני עוז לעמו ייתן ,אדוני יברך את עמו בשלום".
יהי זכרו ברוך.

מזכיר הכנסת אייל ינון:

חברי הכנסת והקהל מתבקשים לקום ליציאת כבוד הנשיא.

(חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה מאולם המליאה)

היו"ר דליה איציק:

נא לשבת.

חברי חברי הכנסת , הישיבה המיוחדת נעולה אנחנו פותחים בשעה 4:00 ישיבת כנסת רגילה.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:53)