רחבעם זאבי גנדי
logo memshala icon

משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל

הספדים מפי אישי ציבור

בתאריך ל' בתשרי התשס"ב, בהיותו שר בממשלת ישראל, נרצח רחבעם זאבי בידי 3 מתנקשים פלסטינים. אלפי אנשים מכל שכבות העם באו לחלוק לו כבוד אחרון.

על טבעו של רחבעם זאבי אין איש בעולם הזה או בארץ הזאת שלא יוכל לומר מה טיב השורשים , יסהידו מימיו , אמת המים שעברה תחתיו . אישיות קורנת זוהרת ,בעלת אופטימיות כובשת, אמונה ובטחון בצדקת הדרך, נאמנות בלתי מסויגת, אוהב אדם שנברא בצלם, אוהב ישראל ואוהב את תורת ישראל.

היו"ר דליה איציק
תודה לך, אדוני סגן ראש הממשלה . השר יצחק כהן ,ויחתום חבר הכנסת אורי אריאל
השר יצחק כהן:

גבירתי היושבת ראש, כבוד הנשיא, ראש הממשלה , משפחת זאבי היקרה, חברי הכנסת,
הרמב"ם כותב באיגרת תימן : על טיב הנהרות יסהידו מימיהם ועל טיב השורשים יעידו גזעיהם. על טבעו של רחבעם זאבי אין איש בעולם הזה או בארץ הזאת שלא יוכל לומר מה טיב השורשים , יסהידו מימיו , אמת המים שעברה תחתיו . אישיות קורנת זוהרת ,בעלת אופטימיות כובשת, אמונה ובטחון בצדקת הדרך, נאמנות בלתי מסויגת, אוהב אדם שנברא בצלם, אוהב ישראל ואוהב את תורת ישראל. ראוי זכרו שנקרא שתיים - שלוש משניות שקשורות לאישיות שלו.

משנת פרקי אבות: "הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דיבור אחד או אפילו אות אחת , צריך לנהוג בו כבוד. שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד וקראו רבו, אלופו ומיודעו, והלוא דברים קל וחומר, מה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו . אלופו ומיודעו הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דיבור אחד או אפילו אות אחת ,על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד ואין כבוד אלא תורה שנאמר: כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. ואין טוב אלא תורה שנאמר: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. כך היא דרכה של תורה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחייה ובתורה תאמן, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד ,יותר מלמודך עשה ואל תתאווה לשולחנם של מלכים ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם ונאמן הוא בעל מלאכתך
שישלם לך שכר פעולתך. "

אסיים עם פסוק מספר דברים . " השקיפה ממעון קודשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש".

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.